Re-Integracja 25

RE-INTEGRACJA 25

W pierwszej edycji projektu, która odbyła się w październiku 2013 i pod hasłem Re-Integracja 25  we wspólnej zabawie i nauce wzięło udział ponad 200 uczniów z 12 szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego z całej Polski. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście, mamy nadzieję, że projekt spełnił oczekiwania zarówno nauczycieli, dzieci, jak i rodziców. Widzieliśmy, jak wspaniale realizowaliście się na zajęciach z języka angielskiego, integrowaliście w trakcie zajęć sportowych, wycieczek i miło oraz aktywnie spędzaliście czas wśród rówieśników z innych szkół. Wierzymy, że wyjazd rozbudził w Was pasję do nauki języków, zaszczepił ducha rywalizacji i pomógł lepiej poznać własne możliwości, a nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się Wam w przyszłości.

NOWOŚCI W KINGSWOOD

Z przyjemnością informujemy o korzystnych zmianach, które z nowym rokiem wprowadzone zostaną we wszystkich centrach edukacyjnych Grupy Kingswood.

nowi nauczyciele – nową kadrę prowadzącą zajęcia językowe  stanowić będą nauczyciele zewnętrzni, z odpowiednimi kwalifikacjami uprawniającymi do nauczania języka angielskiego jako obcego, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności nauki, zwiększenia atrakcyjności zajęć i szybszego progresu językowego wśród uczniów. Chwaleni za profesjonalne podejście i dbałość o bezpieczeństwo uczestników instruktorzy sportowi pozostają nadal we współpracy z Kingswood.

program wycieczek – dodatkowa półdniowa wycieczka edukacyjna wpisana zostanie w plan każdego pobytu tygodniowego (oprócz standardowej wycieczki całodniowej); grupom towarzyszyć będzie profesjonalny przewodnik zewnętrzny lub przeszkoleni pracownicy Kingswood, aby wycieczki stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i wartościowe dla  uczestników

akredytacje – Kingswood stara się o akredytację ważnej instytucji angielskiej British Council, której regularne inspekcje zapewniają wysoki poziom zakwaterowania oraz programów sportowych, przede wszystkim jednak oceniają ośrodki pod kątem programów edukacyjno-językowych i kontrolują standardy nauczania; dzięki uzyskanej akredytacji Kingswood będzie mogło zaoferować jeszcze lepsze usługi wszystkim swoim klientom

Dodatkowo, podobnie jak podczas pierwszego wyjazdu w bieżącym roku, Project Travel proponuje zajęcia wieczorne prowadzone przez swoich animatorów, które wzbogacą program o integracyjne gry, zabawy i projekty grupowe dla dzieci oraz ułatwią zacieśnienie więzów miedzy opiekunami.